Opublikowano: 2021-11-19

Sprzedaż surowców i produktów

W naszej ofercie dysponujemy następującymi rodzajami surowców:

Makulatura

  • Opakowania z papieru i tektury,
  • makulatura sortowana –  karton w belach,
  • makulatura sortowana –  mieszanka gazety i kartonu w belach,
  • makulaturę niesortowaną – tzw. „makulaturę mieszaną” w belach i luzem,
  • makulaturę niesortowaną – mieszanka gazety i kartonu w workach i luzem

Opakowania po płynnej żywności

To kartonowe opakowania soków i innych płynów, opakowania masła, margaryny, czekolad, gum do żucia, serów pleśniowych, kostek rosołowych itp.

PP

Polipropylen – głównie opakowania po jogurtach, śmietanach, lodach, wybrane, jednorazowe opakowania po żywności, plastikowe doniczki

Pet zielony

Polietylen – butelki na wodę i napoje, włókno poliestrowe.

Pet niebieski

Polietylen – butelki na wodę i napoje, włókno poliestrowe.

Pet transparentny

Polietylen – butelki na wodę i napoje, włókno poliestrowe.

Pet mix

Polietylen – butelki na wodę i napoje, ketchupy, włókno poliestrowe. Butelki PET z folią termokurczliwą.

PEHD

HDPE – zbelowany, chemia gospodarcza

Szkło

  • Opakowania ze szkła,
  • mix kolorów

Surowiec pochodzi z selektywnej zbiórki i procesu sortowania w instalacji sortowni. Oferowany surowiec ma postać mieszaniny kolorów.

PS

PoliStyren

Karton

Karton w belach

Folia mix nadsitowa

Folia w różnych kolorach nadsitowa. Pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych po II stopniowym sortowaniu w granulometrii 160-340 + po I stopniowym sortowaniu żółtego worka w granulometrii 40-340 (belujemy razem mix +transparent). Miesięcznie sprzedajemy około 300 Mg.

Folia transparentna nadsitowa

Folia bezbarwna nadsitowa. Pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych po II stopniowym sortowaniu w granulometrii 160-340 + po I stopniowym sortowaniu żółtego worka w granulometrii 40-340 (belujemy razem mix +transparent). Miesięcznie sprzedajemy około 300 Mg.

Folia mix

Folia w różnych kolorach (pozyskiwana ze strumienia odpadów resztkowych i żółtego worka). Pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych po II stopniowym sortowaniu w granulometrii 160-340 + po I stopniowym sortowaniu żółtego worka w granulometrii 40-340 (belujemy razem mix +transparent). Miesięcznie sprzedajemy około 300 Mg.

Pet tacka

„Pet tacka” to miękkie tworzywo sztuczne, m.in. tacki jednorazowe po żywności.

Metale

  • stal, puszki aluminiowe,
  • metale nieżelazne tj. aluminium plastyczne, kable z miedzią,  garnki nierdzewne, mosiężna armatura i liczniki, miedź, przewody lakierowane i palone, stal nierdzewna, znal

Metale – pochodzą z odpadów komunalnych suchych i zmieszanych wysortowanych w sortowni jak również
z innych instalacji znajdujących się na terenie zakładu (demontaż odpadów wielkogabarytowych, plac kruszenia odpadów budowlanych).

Opony

Posiadamy w swojej ofercie różnego rodzaju opony.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane są do magazynu odpadów niebezpiecznych i ZSEiE od przedsiębiorców.

Środek poprawiający właściwości gleby

  • SK9

Polepszacz gleby powstaje w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podstawowe parametry produktu znajdziesz tutaj.

Uwaga!
Produkt jest sprzedawany luzem.
Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu. Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.

Cena: 30 zł netto/1 Mg


Wszelkich, niezbędnych informacji odnośnie sprzedaży udziela

Sylwia Chyżyńska

tel.: 58 326 01 19
email: schyzynska@zut.com.pl

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Zasady przyjmowania odpadów

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2023-07-21

Cennik dla gmin