Opublikowano: 2021-11-19

Kluczowe fakty

Odpowiedzialna gospodarka odpadami w celu ochrony środowiska naturalnego – w tym zdrowia mieszkańców, a także wód, gleb i powietrza, to podstawowy element działalności Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Spółka regularnie wykonuje działania oceniające wpływ eksploatacji składowiska oraz instalacji na otoczenie. Wiele z badań jest realizowanych częściej niż nakazują to przepisy, a kilka z nich jest wykonywanych zupełnie dodatkowo, z własnej inicjatywy Spółki. Wyniki pomiarów ujęte są w corocznych raportach wewnętrznego monitoringu środowiskowego, podawanych do publicznej wiadomości. Co najważniejsze, potwierdzają one, że Zakład jest bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.

Poza monitorowaniem aktualnego stanu środowiska, Zakład wdraża też szereg inwestycji, które przeciwdziałają ewentualnym niekorzystnym zmianom w środowisku. Dzięki takim działaniom, pełnej transparentności oraz komunikacji z lokalną społecznością, pracownicy Zakładu mogą na bieżąco śledzić stan poszczególnych komponentów środowiska oraz reagować na zaobserwowane zmiany. W efekcie udaje się na bieżąco wdrażać działania mające zapobiec i ograniczyć ewentualny negatywny wpływ działalności Zakładu na otoczenie.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Wewnętrzny system monitoringu