Opublikowano: 2021-11-19

Bezpieczne składowanie

Zakład Utylizacyjny eksploatuje składowisko zgodnie z rygorystycznymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zapewnia tym samym bezpieczne składowanie dla okolicznych mieszkańców. Konsekwetnie rozwijany jest też na kwaterach system odgazowania, jednak należy podkreślić, że gaz składowiskowy, choć uciążliwy zapachowo, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Spółka prowadzi regularne badania i monitoring środowiskowy dot. eksploatacji składowiska (badania odcieków, badania geofizyczne, badania biogazu etc.).

Kompleks kwater składowych obejmuje kwaterę rekultywowaną (zamkniętą) oraz dwie czynne kwatery składowe: na odpady zawierające azbest oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (uruchomione w latach 2010 – 2011). Kwatery wyposażone są w specjalny system uszczelniania dna (co widać na poniższym zdjęciu z okresu budowy), drenażu i odbioru odcieków oraz odgazowania.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Kontrola społeczna i transparentność

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Certyfikowany kompost