Opublikowano: 2021-11-19

Kontrola społeczna i transparentność

Transparentność działań jest jednym z podstawowych, realizowanych przez Spółkę założeń. Na terenie Zakładu odbywają się więc regularne kontrole społeczne, wizytacje, a wiele dokumentów interesujących mieszkańców jest regularnie publikowanych.

Konsultacje ze stroną społeczną przeprowadzane są przede wszystkim w ramach działalności Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i PCE. Na spotkaniach jej przedstawicieli dyskutowane są wyniki badań oraz aktualne działania (i plany) podejmowane przez władze Zakładu. Członkami Rady są przedstawiciele mieszkańców, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego. W jej składzie znajdują się także przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki, które działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów i ochrony środowiska naturalnego.

Zakład regularnie spotyka się także z przedstawicielami Rad Dzielnic (m.in. Rady Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i Rady Dzielnicy Jasień), a także Rad Sołeckich (Gmina Kolbudy) Otomina i Kowal. Postulaty i pomysły zgłaszane przez stronę społeczną są wspólnie analizowane i w miarę możliwości wdrażane.

Więcej informacji o pracach Rady Interesariuszy można znaleźć tutaj.

Zakład Utylizacyjny jest otwarty dla wszystkich mieszkańców. Pracownicy ZU reagują na zgłoszenia zarówno w zakresie jednorazowych problemów, jak i na potrzebę zwiedzenia Zakładu czy zapoznania się z aktualnie prowadzonymi działaniami oraz inwestycjami. Osobą wyznaczoną do kontaktów z mieszkańcami jest rzecznik prasowy Spółki.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Wewnętrzny system monitoringu

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Bezpieczne składowanie