Opublikowano: 2021-11-19

Reenergia

Ilustracja osoby dorosłej i dziecka, trzymających się za ręcę

Dzielimy się wiedzą!

Zakład Utylizacyjny prowadzi działania informacyjno-edukacyjne od końca lat 90. Chętnie dzielimy się z Mieszkańcami swoją wiedzą i upowszechniamy zagadnienia właściwego postępowania z odpadami. Propagujemy szeroko rozumiane wartości proekologiczne wśród dzieci i dorosłych. Z czasem kolejne inicjatywy edukacyjne podejmowane przez Spółkę złożyły się na spójną całość – w postaci Programu Edukacji Ekologicznej Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Swoją ofertę kierujemy do szkół, zakładów pracy, samorządów, rad dzielnic, stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych, urzędów, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Czyli do wszystkich, którym na sercu leży dobro środowiska i jego ochrona.

Serdecznie zapraszamy do włączania się w prowadzone przez nas działania oraz do korzystania z naszej eksperckiej pomocy i oferty edukacyjnej.

Uroczyste otwarcie Pracowni Reenergii ufundowanej przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Spacer wirtualny

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Słownik segregacji

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Wizyty edukacyjne