Opublikowano: 2021-11-19

Telefony kontaktowe

Biuro zarządu

Sekretariat

tel.: 58 5731228
kom.: 668 606 225
e-mail: zut@zut.com.pl

Obszar ekonomiczno-finansowy

Agata Dołżycka

Dyrektor Finansowy

tel.: 58 573 12 28
kom.: 506 293 434
e-mail: adolzycka@zut.com.p

Dział Księgowo-Finansowy

Katarzyna Polińska

kierownik / główna księgowa

tel.: 58 326 01 24
kom.: 600 010 769
e-mail: kpolinska@zut.com.pl

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Lidia Krzyczyńska

kierownik

tel.: 58 326 01 16
kom.: 606 796 893
e-mail: lkrzyczynska@zut.com.pl

Obszar techniczny

Jacek Wojda – Gburek
Dyrektor Produkcji

tel.: 600 496 347
e-mail: jgburek@zut.com.pl

Dział Sortowania

Wojciech Krzykalski
kierownik

tel.: 500 413 555
e-mail: wkrzykalski@zut.com.pl

Dział Przetwarzania Biologicznego

Krzysztof Cichon
kierownik

tel.: 519 026 120
email:
kcichon@zut.com.pl

Dział Utrzymania Obiektów, Budynków i Terenów

Mariusz Krotla
kierownik

tel.: 58 326 01 26
kom.: 692 949 126
e-mail: mkrotla@zut.com.pl

Dział Utrzymania Ruchu

Dariusz Sakowicz
kierownik

tel. 728 895 369
e-mail: dsakowicz@zut.com.pl

Obszar administracyjny

Ochrona Danych

Anna Ruchlicka

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@zut.com.pl

Dział Zasobów Ludzkich

Beata Chojnowska

kierownik

tel.: 58 573 12 28
kom.: 504 623 684
e-mail: bchojnowska@zut.com.pl

Dział Komunikacji i PR

Olimpia Schneider

kierownik, rzecznik prasowy

tel.: 58 326 01 20
kom.: 728 895 375
e-mail: oschneider@zut.com.pl

Dział Gospodarki Odpadami

Magdalena Wawrzyniak

kierownik

tel.: 58 326 01 19
kom.: 571 600 130
e-mail: mwawrzyniak@zut.com.pl

Dział Rozwoju i Inwestycji

Piotr Gołaszewski

kierownik

tel.: 58 573 12 28
kom.: 606 817 332
e-mail: pgolaszewski@zut.com.pl

Dział Ochrony Środowiska i BHP

Anna Kamińska

kierownik

tel.: 571 600 124
e-mail: akaminska@zut.com.plMieszkańcy

Sprzedaż kompostu

Sylwia Chyżyńska

specjalista ds. sprzedaży

tel.: 58 326 01 19
kom.: 728 895 362
e-mail: schyzynska@zut.com.pl

PSZOK

Gdańskie Centrum Kontaktu

tel.: 58 524 45 00

Przedsiębiorcy

Obsługa klienta

Sylwia Chyżyńska

specjalista ds. sprzedaży

tel.: 58 326 01 19
kom.: 728 895 362
e-mail: schyzynska@zut.com.pl

Rada Interesariuszy

Kontakt

Olimpia Schneider

kierownik, rzecznik prasowy

tel.: 58 326 01 20
kom.: 728 895 375
e-mail: oschneider@zut.com.pl


Formularz kontaktowy

    Zobacz także

    Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
    2021-11-19

    Dane firmy i dojazd