Pomagamy odpowiedzialnie zagospodarować odpady

Odmawiaj

Ograniczaj

Użyj ponownie

Segreguj

Kompostuj

Jakie chcesz oddać odpady?

Wybierz opcję

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady wielkogabarytowe do PSZOK-u zlokalizowanego na terenie Zakładu, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych. Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać odpady wielkogabarytowe do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Firma może oddać do Zakładu odpady wielkogabarytowe, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec Gdańska może przekazać do PSZOK-u zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie (stacjonarnym oraz internetowym), w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia, bądź skorzystać z usługi nieodpłatnego odbioru (więcej informacji).

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może przekazać do Zakładu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie (stacjonarnym oraz internetowym), w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia, bądź skorzystać z usługi nieodpłatnego odbioru (więcej informacji).

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – elektronika

Firma może przekazać do Zakładu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, ponosząc opłatę zgodnie z cennikiem.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady zielone do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty, pod warunkiem wykazania możliwości wytworzenia tego typu odpadów. w swoim gospodarstwie

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Odpady zielone odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych (odpady BIO). Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Ze względu na fakt, iż PSZOK w ZU obsługuje też gminę Kolbudy, każdy jej mieszkaniec może oddać odpady zielone bezpłatnie, pod warunkiem wykazania możliwości wytworzenia tego typu odpadów.

Mieszkańcy pozostałych gmin nie mają możliwości przekazania tych odpadów w ZU.

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów zielonych w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady zielone

Od 1 lutego 2021 r. zostało wstrzymane przyjmowanie odpadów zielonych od firm komercyjnych.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać do PSZOK-u odpady budowlane i rozbiórkowe w ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty śmieciowej (2 tony/rok/nieruchomość).

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota, armatura sanitarna, drzwi, okna, wanny, drewno i szkło okienne.

Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać do Zakładu odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota, drzwi, okna, wanny

Sprawdź możliwość odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w swojej gminie!

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Firma może oddać do Zakładu odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota i inne.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać odpady niebezpieczne do Zakładu, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Odpady niebezpieczne zbierane są również w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzonej 3 razy w roku przez Gdańskie Usługi Komunalne. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi zbiórki (objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych).

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać tego typu odpady do Zakładu ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów niebezpiecznych w swojej gminie!

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Firma może oddać tego typu odpady do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać opony do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty. Dopuszczalny limit to 8 sztuk na nieruchomość/rok.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska (poza gminą Kolbudy) może oddać opony do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów tego typu w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – opony

Firma może oddać opony do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać złom do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać złom do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprawdź możliwość oddania odpadów tego typu w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – złom

Firma może oddać złom do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady opakowaniowe, nie ponosząc żadnej opłaty pod warunkiem ich posegregowania.

Katalog:

Szkło: butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne, bez uszczelek i nakrętek

Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne: pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki: opakowania po napojach, sokach, mleku.

Zachęcamy do korzystania z pojemników dostępnych w każdej altanie śmietnikowej.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać odpady opakowaniowe do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Szkło: butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne, bez uszczelek i nakrętek

Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne: pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki: opakowania po napojach, sokach, mleku.

Sprawdź zasady zbiórki odpadów opakowaniowych w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Nie ma w tej chwili możliwości przekazywania tego typu odpadów do Zakładu.

Od kwietnia 2021 r. wznowione zostanie przyjmowanie makulatury.

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym
2024-07-16 Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym w postaci ofert pisemnych na sprzedaż: Spycharka TD 15M

Unowocześniamy system zarządzania energią
2024-06-24 Odpowiedzialność społeczna

Unowocześniamy system zarządzania energią

Po sukcesie pilotażu, będziemy na bieżąco monitorować cały pobór energii w naszym zakładzie.

Zakończyliśmy zielony pilotaż
2024-06-19 Odpowiedzialność społeczna

Zakończyliśmy zielony pilotaż

Tuż przed wakacjami zakończył się pierwszy etap projektu Zielona Edukacja.

Akcja rekultywacja
2024-06-17 Z życia zakładu

Akcja rekultywacja

Zobacz co dzieje się na zamkniętej kwaterze składowiskowej.

Raporty dzienne