Opublikowano: 2021-11-19

Kodeks Etyki

Od 2020 roku funkcjonuje w naszym zakładzie program etyczny, którego elementem jest Kodeks Etyki. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, jednocześnie informujemy, iż w przypadku stwierdzenia niezgodności ze standardami etycznymi w firmie, czy prawem pracy, należy zgłosić ten fakt do Rzecznika Etyki, tel. +48 510 026 127; etyka@zut.com.pl.

Kodeks Etyki

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Społecznie odpowiedzialni

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Rada Interesariuszy ZU