Opublikowano: 2021-11-19

Do pobrania – spółka

Podstawowe dokumenty, które regulują pracę Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Regulaminy

Wzory

Pozwolenie Administracyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Zakład funkcjonuje w oparciu o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej.

Pozwolenia zintegrowane oraz instrukcje dla ZU wydał Marszałek Województwa Pomorskiego:

  1. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  2. Pozwolenie zintegrowane dla kwatery
  3. Instrukcja prowadzenia składowiska
  4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Dokumenty dostępne na stronie BIP

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Platforma zakupowa