Opublikowano: 2021-11-19

Dokumenty „środowiskowe”

Zakład Utylizacyjny poddaje się regularnym kontrolom oraz we własnym zakresie prowadzi stały , rozbudowany monitoring środowiskowy. Spółka najważniejsze dokumenty w tym zakresie konsekwentnie podaje do publicznej wiadomości. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami,  raportami i wynikami wykonywanych pomiarów.

Sprawozdania roczne z monitoringu środowiskowego dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

2021 – podgląd

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Certyfikowany kompost