Opublikowano: 2021-11-19

Raporty CSR

Raport społeczny 2020-2021

Raport społeczny 2018-2019

Raport społeczny 2016-2017

Dokument ten prezentuje najistotniejsze obszary działalności Spółki. Pokazuje podejście Spółki do takich aspektów jej działalności jak: środowisko, pracownicy i zaangażowanie społeczne. Jego przygotowanie poprzedziła szeroka analiza wszystkich aspektów funkcjonowania naszego Zakładu, przy zastosowaniu międzynarodowego wzorca raportowania efektów działań firm na rzecz odpowiedzialnego biznesu  i zrównoważonego rozwoju  – Global Reporting Initiative (GRI). Dokument został także poddany zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., która dokonała jego oceny w odniesieniu do jasno określonych wskaźników.

Publikacja ta powstała przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Gdańska, z którymi pragniemy się podzielić naszym doświadczeniem, pokazać jak funkcjonuje nasza spółka i jakie wartości są dla nas szczególnie ważne.

Raport obejmuje działania ZU od 2016 do 2017 roku, a jego kolejne edycje będą wydawane w cyklu dwuletnim.

Zapraszamy do lektury oraz dzielenia się z nami wszelkimi uwagami i opiniami, które prosimy kierować do Moniki Łapińskiej-Kopiejć, specjalisty ds. promocji, na adres: mlapinska@zut.com.pl

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Rada Interesariuszy ZU

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Działania prospołeczne