Opublikowano: 2021-11-19

Zasady przyjmowania odpadów

Odpady komunalne
przyjmowane są 6 dni w tygodniu:

Pn. – pt.: 6.00 – 18.00
Sob.: 6.00 – 14.00

Każdy pojazd przywożący do nas odpady jest ważony na wadze wjazdowej, a kierowca zobowiązany jest przekazać obsłudze prawidłowo wypełnioną kartę przekazania odpadu.

Na karcie przekazania odpadu musi znajdować się oryginalna pieczątka firmy, na którą wystawiona zostanie faktura VAT oraz kod i nazwa przywożonego odpadu. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1553) w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu na przekazującego odpady, przeznaczone do składowania, niezbędne jest dostarczenie podstawowych charakterystyk oraz testów zgodności.

Zgodnie z §8 ust. 2 wyżej wspomnianego rozporządzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności przywiezionych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie, mamy prawo odmówić przyjęcia odpadów do zagospodarowania.

Jeszcze przed rozładunkiem samochodu zadeklarowany kod odpadu zostaje zweryfikowany przez upoważnionego pracownika (klasyfikatora). Pracownik stwierdza zgodność deklaracji rodzaju odpadu z przywiezionym odpadem. W przypadku pomyłki w zaklasyfikowaniu odpadu klasyfikator ma prawo do jego przeklasyfikowania. Pracownik udzieli również kierowcy informację, gdzie dany odpad ma być wyładowany.

Kierowca przed opuszczeniem terenu zakładu wjeżdża na wagę wyjazdową. Samochód zostaje zważony ponownie, celem ustalenia wagi netto przekazanego odpadu i jeśli firma nie ma uzgodnionej innej formy płatności (przelew, rozliczenia okresowe) zgodnie z cennikiem zostaje wystawiona gotówkowa faktura VAT, którą kierowca reguluje na miejscu.

*Informujemy, że od 10:00 do 14:00 ruch pojazdów na wadze jest wzmożony. Prosimy o cierpliwość lub planowanie przyjazdu w godzinach porannych lub popołudniowych

Do pobrania – przedsiębiorcy

Regulaminy

Wzory

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Sprzedaż surowców i produktów