Opublikowano: 2024-06-26

Azbest

Odbiór odpadów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 14:00 pod warunkiem ich odpowiedniego opakowania i oznakowania.

Dowożone do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku, odpady azbestowe przywożone są na paletach, szczelnie owinięte w folię stretch o grubości min. 0,2 mm oraz oznakowane według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649).

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Zasady przyjmowania odpadów

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Sprzedaż surowców i produktów