Opublikowano: 2021-11-19

Społecznie odpowiedzialni

Jako jedna z największych spółek miejskich działających w branży gospodarki odpadami rozumiemy naszą odpowiedzialność za wpływ jaki wywieramy na otoczenie.

Nasz rozwój i nasze działania prowadzimy w oparciu o wartości, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, skupiając się na trzech filarach.

Pierwszym z nich jest dbałość o środowisko. Naszym głównym zadaniem jest czuwanie nad tym, by odpady, które wszyscy wytwarzamy każdego dnia, jak najmniej szkodziły środowisku. Jednocześnie działamy tak, by odzyskać z odpadów tak wiele, jak to tylko możliwe – surowców wtórnych, kompostu czy energii elektrycznej i ciepła – z korzyścią dla społeczeństwa.

Drugim filarem jest odpowiedzialność za naszych pracowników, którzy są dla nas największą wartością. Dbamy o ich rozwój zawodowy, osobisty, bezpieczeństwo. Jako pracodawca oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz szereg świadczeń pozapłacowych.

Trzeci filar to zaangażowanie społeczne poprzez szeroko rozumiany dialog ze społeczeństwem. Kładziemy duży nacisk na otwartą komunikację z naszymi interesariuszami. Staramy się wyjaśniać realia naszego funkcjonowania, pokazywać efekty naszej pracy, jak również wyczerpująco odpowiadać na wszelkie pytania. Regularnie współpracujemy z przedstawicielami lokalnej społeczności, zarówno po stronie Miasta Gdańska jak i Gminy Kolbudy. Naszymi partnerami są Rady Dzielnic, Rady Sołeckie, stowarzyszenia czy szkoły. Podejmujemy działania skierowane przede wszystkim do bliskiego sąsiedztwa Zakładu, ale nie brakuje też inicjatyw ogólnomiejskich.

Przez wiele lat rozwinęły się one i rozmnożyły na tyle, że można było je ująć w ramy programu społecznego pn. „Aktywne Sąsiedztwo”. Nasze zaangażowanie ma z założenia wnosić wartość dodaną w życie okolicznych mieszkańców i powoli, ale konsekwentnie, rozwijać i pogłębiać relacje Zakładu z sąsiadami.

Po pierwsze – dialog

Zakład podejmuje liczne działania informacyjne i konsultacyjne na rzecz mieszkańców. Jego przedstawiciele regularnie spotykają się z gdańszczanami podczas imprez sportowych czy wydarzeń miejskich. Przy Zakładzie funkcjonuje też Rada Interesariuszy, w której zasiadają przedstawiciele lokalnej społeczności, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i Spółki. Podczas regularnych spotkań Rada opiniuje i wypracowuje rozwiązania dotyczące działania Zakładu na rzecz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w okolicy. Jest platformą do dialogu i ścierania się poglądów.

Urząd Miejski w Gdańsku. Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Po drugie – sąsiedztwo

Zakład sąsiaduje bezpośrednio z dwiema gdańskimi dzielnicami – Jasieniem oraz Ujeściskiem – Łostowicami. Trwająca od lat współpraca nie ogranicza się do zadań związanych z ekologią i środowiskiem. Zakład wspiera lokalne inicjatywy dotyczące funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, społecznej integracji czy też organizuje programy grantowe dla szkół. Jesteśmy otwarci na wizyty mieszkańców w naszej siedzibie – zarówno w charakterze edukacyjnym jak i kontroli społecznej. Spółka współpracuje także z Radami Dzielnic Kokoszki, Chełm, Orunia Górna oraz Radami Sołeckimi miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy), które bezpośrednio sąsiadują z Zakładem.

wspólne sprzątanie dzielnic, październik 2022

Po trzecie – edukacja

Działania informacyjno-edukacyjne Zakładu skupiają się przede wszystkim na zrównoważonej gospodarce odpadami. Punkty informacyjne Spółki pojawiają się w przestrzeni miejskiej przynajmniej kilkanaście razy do roku przy okazji różnych wydarzeń miejskich – konferencji, festynów czy imprez sportowych. Zakład organizuje też warsztaty i zajęcia ekologiczne dla gdańszczan, jego interaktywne stoiska edukacyjne dostępne są dla wszystkich mieszkańców m.in. w gdańskim Centrum Hevelianum.

fot. Dawid Linkowski
fot. Dawid Linkowski

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Komunikaty

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku
2021-11-19

Kodeks Etyki