Sprzedaż surowców i produktów

W naszej ofercie dysponujemy następującymi rodzajami surowców:

Makulatura

 • Opakowania z papieru i tektury,
 • makulatura sortowana –  karton w belach,
 • makulatura sortowana –  mieszanka gazety i kartonu w belach,
 • makulaturę niesortowaną – tzw. „makulaturę mieszaną” w belach i luzem,
 • makulaturę niesortowaną – mieszanka  gazety i kartonu w workach i luzem

Tworzywo sztuczne

 • butelki PET z podziałem na kolory: bezbarwny, niebieski, zielony,
 • PET MIX: butelki PET z folią termokurczliwą,
 • makulatura sortowana –  mieszanka gazety i kartonu w belach,
 • makulaturę niesortowaną – tzw. „makulaturę mieszaną” w belach i luzem,
 • makulaturę niesortowaną – mieszanka  gazety i kartonu w workach i luzem
 • chemię gospodarczą HDPE,
 • miękki plastik PP, tzw masełka
 • folię bezbarwbą

Opakowania wielomateriałowe

 • TetraPak

Surowiec odzyskiwany w sortowni z odpadów suchych i zmieszanych (kartoniki po sokach, mleku, serach itp.). Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

Szkło

 • Opakowania ze szkła ,
 • mix kolorów

Surowiec pochodzi z selektywnej zbiórki i procesu sortowania w instalacji sortowni. Oferowany surowiec ma postać mieszaniny kolorów.

Metale

 • stal, puszki aluminiowe,
 • metale nieżelazne tj. aluminium plastyczne, kable z miedzią,  garnki nierdzewne, mosiężna armatura i liczniki, miedź, przewody lakierowane i palone, stal nierdzewna, znal

Metale – pochodzą z odpadów komunalnych suchych i zmieszanych wysortowanych w sortowni jak również
z innych instalacji znajdujących się na terenie Zakładu (demontaż odpadów wielkogabarytowych, plac kruszenia odpadów budowlanych).

Opony

Posiadamy w swojej ofercie różnego rodzaju opony.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane są do magazynu odpadów niebezpiecznych i ZSEiE od przedsiębiorców.

Środek poprawiający właściwości gleby

 • SK9

Polepszacz gleby powstaje w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Może być stosowany w uprawie:

 • roślin rolniczych, 
 • roślin sadowniczych, 
 • roślin warzywnych niekorzeniowych (np. sałata, kapusta, pomidor, papryka, cukinia, kalafior, brokuł),
 • roślin ozdobnych,
 • trawników.

Produkt nadaje się do upraw roślin jadalnych.

Środek może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Podstawowe parametry produktu znajdziesz tutaj.

Uwaga!
Produkt jest sprzedawany luzem.
Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu. Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.

Dostępność i cena: 30 zł netto/1 Mg

Wszelkich, niezbędnych informacji odnośnie sprzedaży udziela

Magdalena Wawrzyniak

tel.: 58 771 02 45
email: mwawrzyniak@zut.com.pl

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Zasady przyjmowania odpadów

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Do pobrania - przedsiębiorcy