Spotkanie z Radą Dzielnicy Chełm

W ramach zainicjowanego przez ZU cyklu spotkań z Radami Dzielnic przedstawiciele Spółki wzięli udział w sesji Rady Dzielnicy Chełm, aby porozmawiać o działalności ZU, planowanych inwestycjach i odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące funkcjonowania zakładu.

Specyfika funkcjonowania zakładu i związane z tym okresowe uciążliwości, wdrożone do tej pory inwestycje, mające na celu ich ograniczenie, projekt budowy spalarni oraz harmonogram inwestycji i plany rozwojowe Zakładu, to główne tematy przedstawione przez przedstawicieli Zakładu Utylizacyjnego na spotkaniu  Rady w dniu 20 czerwca 2017 r. Wyjaśniono, że uciążliwość to składowa wielu elementów, a kluczowe znaczenie dla ograniczenia tego typu problemów ma budowa nowej, hermetycznej kompostowni w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu. Projekt ten jest już w trakcie realizacji – deklarowane przed kilkoma miesiącami opróżnienie placu pod inwestycję stało się faktem.

Bardzo ważnym tematem podjętym w trakcie spotkania było przedstawienie bezpłatnych usług świadczonych przez ZU na rzecz mieszkańców. Dużo czasu poświęcono też rozmowie na  temat projektu budowy spalarni. Dyskusja po prezentacji była bardzo ciekawa, uczestnicy spotkania mieli wiele ciekawych uwag i pytań. Na koniec spotkania pracownicy Spółki zaprosili radnych do zwiedzenia instalacji w dogodnym terminie, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem.