Rada Interesariuszy skonsultowała się z ekspertem ARMAAG

Kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu poświęcone było kilku bardzo ważnym tematom, które de facto zdominują prace Rady w 2016 roku. Do dyskusji zaproszono również eksperta - dyrektor Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Krystynę Szymańską.

Przedstawiciele strony społecznej, Rad Dzielnic, Rady Sołeckiej Otomina (Gmina Kolbudy), Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Zakładu Utylizacyjnego, a także eksperci, najwięcej czasu poświęcili sprawie budowy spalarni odpadów komunalnych, szczególnie w aspekcie weryfikowania skuteczności redukacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dyrektor ARMAAG przedstawiła szczegółową opinię na ten temat, rozważano także różne warianty monitoringu i nadzoru nad monitoringiem, by móc zagwarantować pełne bezpieczeństwo mieszkańców w okolicy.

Drugą omawianą, niezwykle ważną, kwestią był postęp prac przygotowawczych do inwestycji, która ma ograniczyć uciążliwości zapachowe z placu dojrzewania kompostu. Podsumowano przeprowadzony dialog techniczny z kilkunastoma firmami. W spotkaniach z nimi udział wziął m.in. prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego i wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy – Jarosław Paczos. Wnioski i dalsze działania w najbliższych miesiącach omówił Piotr Gołaszewski z ZU.

Natomiast Cyprian Maciejewski, rzecznik ZU, przybliżył działania informacyjne do mieszkańców (w roku minionym, bieżące oraz te planowane).

zdjecie RI