Projekt “System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”

Kolejny krok na drodze do budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

W dniu 27 lutego br miało miejsce podpisanie umowy na usługę doradztwa prawnego, technicznego i ekonomiczo-finansowego dla projektu “System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” pomiędzy Zakładem Utylizacyjnym a konsorcjum firm BBF Sp. z o.o. z Poznania i IPOPEMA Securities S.A. z Warszawy.  Podpisanie umowy jest kolejnym znaczącym krokiem w procesie realizacji w/wym. projektu, którego efektem finalnym będzie wybudowanie zakładu termicznego przekształcania odpadów. Wybrany w postępowaniu publicznym Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie prac związanych z aspektami prawnymi, ekonomiczo-finansowymi i technicznymi tej inwestycji, m.in. wyboru partnera prywatnego, który sfinansuje, zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. Konsorcjum odpowiedzialne też będzie za pozyskanie środków na ten projekt z funduszy unijnych, w momencie gdy pojawi sie taka możliwość w okresie programowania na lata 2014-2020.