Pożar – Awaria biofiltra

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. informuję, iż z powodu pożaru materiału strukturalnego usytuowanego przy obiekcie kompostowni, awarii uległa instalacja biofiltra.

Prace związane z naprawieniem szkód będą wymagały wyłączenia urządzeń w obiekcie kompostowni tunelowej.
Zakład podjął natychmiastowe działania dążące do jak najsprawniejszego powrótu do pełnego funkcjonowania instalacji.
Szacujemy, że naprawienie szkód może potrawać ok 2-6 tygodni.
Szybka reakcja ze strony służb zakładu oraz Straży Pożarnej spowodowały, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Pozostałe elementy instalacji Zakładu nie uległy uszkodzeniu. Zarówno przyjęcie odpadu do zagospodarowania jak i proces odzysku surowca w sortowni zachodzą w sposób niezakłócony.