Planowe prace przy biofiltrze

Informujemy, iż w dniach 16 – 23 marca 2015 r. Zakład Utylizacyjny przeprowadzi planową wymianę części materiału biologicznego w biofiltrze oczyszczającym powietrze procesowe pochodzące z hali kompostowania. Jak potwierdziły specjalistyczne badania olfaktometryczne (jesień 2014 r.) biofiltr jest elementem gdańskiej instalacji bardzo skutecznie redukującym zanieczyszczenia i odory pochodzące z kompostowni. Aby utrzymać jego wysoką efektywność niezbędna jest jednak cykliczna wymiana wsadu (mieszanka kory drzew i kompostu).

Prace mogą się wiązać ze zwiększoną uciążliwością odorową. Bardzo przepraszamy okolicznych Mieszkańców i pobliskie Firmy za ewentualne niedogodności. Jednocześnie wyjaśniamy, iż po wymianie wsadu, uzyskanie pełnej aktywności przez biofiltr zajmie kilka tygodni i w tym okresie wychwytywanie odorów może być mniej skuteczne. Zakład Utylizacyjny dołoży wszelkich starań, aby ewentualne zwiększone uciążliwości trwały jak najkrócej.

 1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR