II spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

W dniu 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego.

Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad przedstawiciele firm Eisenmann i Eggersmann przedstawili rozwiązania mające na celu zmniejszenie niedogodności zapachowych związanych z zagospodarowywaniem odpadów bio na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Zaprezentowane rozwiązania dotyczyły procesów fermentacji i możliwości ich zastosowania w procesie technologicznym Zakładu. Prezentacje firm są początkiem realizacji założeń Rady, której celem jest poznanie przez jej członków dostępnych na rynku technologii, przed etapem wyboru i rekomendacji rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w Zakładzie Utylizacyjnym.
Rada dąży do tego, by rozwiązania poznawać nie tylko teoretycznie, czego przejawem są planowane wizyty studyjne w wybranych zakładach zagospodarowywania odpadów komunalnych. Intencją Rady jest też poszukiwanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na zoptymalizowanie obecnie wykorzystywanej na terenie ZU technologii.