Słownik segregacji

Już pod koniec marca swoją premierę będą miały dwie nowe edycje “Słownika Segregacji” odpadów komunalnych dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ilustracja osoby dorosłej i dziecka, trzymających się za ręcę

“Słownik Segregacji” dla osób z dysfunkcją wzroku

“Słownik segregacji” odpadów z gospodarstw domowych powstał na bazie danych z aplikacji Czyste Miasto Gdańsk, która jest dostępna od roku w Internecie. Początkowo słownik istniał tylko w wersji elektronicznej, później jednak został wydrukowany z myślą o jak najszerszym dotarciu do grupy seniorów. Potrzeby osób przedkładających papier nad Internet są  w zakresie dostępu do edukacji odpadowej takie same jak innych grup. Po seniorach przyszedł czas na osoby niewidome i słabowidzące, czyli wersję słownika z punktowym pismem Braille’a oraz wersję dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących. 

W publikacji znajdziemy obszerny indeks odpadów wraz z informacją, do jakiego kosza powinny one trafić, a także wskazówki, jakie odpady kwalifikują się do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u. Słownik zawiera również popularne fakty i mity na temat segregacji śmieci, podstawowe zasady segregacji odpadów oraz ciekawostki, takie jak czas rozkładu odpadów, eko-nawyki czy hierarchię postępowania z odpadami. Informuje także o tym, co jako mieszkańcy możemy zrobić, by ograniczyć ilość odpadów i jakie metody są najbardziej pożądane.

Słownik Segregacji to wydawnictwo, które nieustannie będzie ewoluowało, a jego kolejnego wydania będą uaktualniane i uzupełniane nowymi treściami. 

Obecne wersje słownika segregacji odpadów komunalnych w Gdańsku:

Wersja papierowa (Zakład Utylizacyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej) (anna.schroeder@gdansk.gda.pl; owolosiuk@zut.com.pl)

Wersja papierowa z punktowym pismem Braille’a – Wydział Gospodarki Komunalnej (anna.schroeder@gdansk.gda.pl)

Wersja papierowa dostosowana do osób słabowidzących – Wydział Gospodarki Komunalnej (anna.schroeder@gdansk.gda.pl)

Niniejsze publikacje powstały w drukarni znajdującej się w strukturach Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych.

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Filmy youtube

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Reenergia