Bo warto rozmawiać…

16 listopada mieliśmy przyjemność gościć w zakładzie naszych kolegów z Urzędu Miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej. To już niepisana tradycja, aby ci którzy stanowią o gospodarce odpadami wiedzieli od strony praktycznej jakie procesy mają miejsce na terenie zakładu, jak wygląda praca w sortowni, gdzie składowane są odpady wielkogabarytowe, jak działa Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych, itd.

W tym roku z wizytą przyjechało do nas prawie czterdzieści osób, które w dwóch turach zwiedziło najważniejsze instalacje na terenie zakładu. Zanim jednak do tego doszło, porozmawialiśmy o nowych inwestycjach, które już dziś zmieniają oblicze gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Mowa o  hermetycznej kompostownia czy Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zagospodarowujący w przyszłości odpady wyselekcjonowane z frakcji resztkowej, które nie nadają się już do innych celów, a zarazem nie mogą już być składowane.

Nie zabrakło rozmów o selektywnej zbiórce odpadów, segregacji czy edukacji ekologicznej. Każda z grup miała szansę sprawdzić się w ekologicznym quizie, oraz dodatkowo zwiedzić siedzibę Gdańskich Usług Komunalnych, firmy która odpowiada za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych (sektor VI) czy z gniazd segregacyjnych.