Komunikat dot. prac modernizacyjno-remontowych jednej z linii sortowniczych

Informujemy, że do końca tego tygodnia, to jest do 12 listopada na terenie Zakładu Utylizacyjnego mają miejsce prace modernizacyjno-remontowe jednej z dwóch linii sortowniczych.

Z pracami tymi związana jest konieczność czasowego magazynowania odpadów w boksach, co może mieć przełożenie na zwiększenie odczuwalności uciążliwości odorowej w najbliższym otoczeniu Zakładu.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Wykonywane prace są nieodzowne dla dalszej efektywnej pracy instalacji, pozwolą nam w przyszłości na skuteczniejszy odzysk surowców.