A ty co wyrzucasz do niebieskiego kubła na śmieci?

Kolejne lata pokazują, że odzyskujemy coraz więcej makulatury. W 2016 roku w Gdańsku, segregując papier, przywróciliśmy do obiegu niecałe trzy tysiące ton surowca, a w 2020 roku już prawie 12 tysięcy ton. To wzrost o kilkaset procent. Z jednej tony makulatury można wyprodukować taką samą ilość papieru co z 17 drzew, dlatego jest to niezwykle ważne dla życia naszej planety.

Cykl życia makulatury rozpoczyna się od producenta, który projektuje opakowanie przedmiotu, np. z papieru. Towar trafia do konsumenta, który wykorzystane opakowanie wyrzuca do odpowiedniego pojemnika. W przypadku papieru jest to pojemnik niebieski. Następnie surowiec z pojemników trafia do Zakładu Utylizacyjnego, gdzie poddawany jest dalszym procesom. Jeśli papier zostaje wrzucony do pojemnika z odpadami resztkowymi, zostanie wysortowany w sortowni. Natomiast papier z niebieskiego pojemnika, o ile będzie się nadawał do przetworzenia, jest doczyszczany, czyli pozbawiany elementów utrudniających lub uniemożliwiających jego wykorzystanie: papier pokryty folią, woskowany, tetrapaki i inne surowce, np. aluminium. Dopiero tak przygotowany surowiec staje się zbywalny i trafia do dalszego obiegu.


Jak segregować, żeby było jak najefektywniej

Mimo, że odzyskujemy coraz skuteczniej makulaturę, to jest jednak jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Skuteczny odzysk surowców to współpraca na wielu poziomach. Od mieszkańców, poprzez samorządy, po sektor prywatny recykler-papiernia Prawidłowy proces segregacji makulatury na poziomie gospodarstw domowych to lepsza jakość surowca, którego nie trzeba doczyszczać, a co za tym idzie – możliwości łatwiejszego zbytu, mniejsze koszty systemu i większy poziomu odzysku (przy założeniu, że rynek odbioru jest stabilny i uregulowany adekwatnie do regulacji dotyczących składowania czy segregacji makulatury). Nie możemy też zapominać o ekologicznej stronie tego przedsięwzięcia i ochronie środowiska. Każda tona makulatury to 17 drzew pozostawionych w lesie.

W odzysku papieru najważniejsza jest jego właściwa segregacja. To, o czym powinniśmy pamiętać to, że np. papier do pieczenia, tetrapak, tapeta, mapa, wszelkie papiery woskowane, natłuszczone, powlekane żywicami czy folią nie powinny trafić do niebieskiego pojemnika na odpady są to materiały szkodliwe dla procesu technologicznego.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub dodatkowo obejrzeć film, w którym przedstawiciel Karnowski Recykling wskazuje na błędy w segregacji zapraszamy do obejrzenia materiału poniżej:)


Iwona Bolt/Rzecznik
Iwona Bolt/Rzecznik