Opublikowano: 2024-03-19

Miejski Mikrolas po raz trzeci!

Miejski Mikrolas po raz trzeci!

Lipy, dęby, buki, wierzby, czeremchy, leszczyny, jabłonie, bzy i rokitnik – łącznie 40 gatunków roślin. Na 200 m kwadratowych gdańszczanki i gdańszczanie posadzili 600 sadzonek tworzących Miejski Mikrolas. Teraz będzie rósł i cieszył mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo. To już trzeci Miejski Mikrolas w Gdańsku.

Gdańsk. Trzeci mikrolas w Gdańsku. Wspólne sadzenie w Pieckach – Migowie

– Cieszę się, że w kolejnej dzielnicy naszego miasta powstaje miejski mikrolas. W naturze jest tak, że oprócz sadzenia drzew musimy także troszczyć się o bioróżnorodność, ponieważ jedne gatunki wypierają inne. Ale dzięki temu, że posadzimy różne gatunki drzew i krzewów, to będzie tu jak w lesie. To wyjątkowo integracyjne wydarzenie dla mieszkańców Piecek-Migowa, którzy też muszą pamiętać by o tą zieleń tutaj zadbać.  

mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Tym razem mikrosiedlisko leśne zostało zlokalizowane na terenie dzielnicy Piecki-Migowo, w pobliżu bloku ul. Zabłockiego 3.

Miejski Mikrolas został posadzony bardzo gęsto i zgodnie z metodą sadzenia lasów opracowaną przez wybitnego japońskiego botanika, Akirę Miyawakiego. Naukowiec opracował technikę sadzenia lasów na trudnych terenach i w miastach. Jedną z głównych jej cech jest przygotowanie gleby. W gdańskim mikrolesie gleba została przygotowana z wykorzystaniem Czarnego Złota Ogrodników.

Co rośnie w Miejskim Mikrolesie?

Duża liczba gatunków związana jest z przekształceniem siedlisk przyrodniczych w miastach i rolą mikrolasów w ochronie bioróżnorodności. Każdy nasz gdański mikrolas różni się doborem sadzonych roślin. Ten posadzony na Pieckach-Migowie charakteryzuje się tym, że są tu takie gatunki  drzew, jak: lipa drobnolistna i szerokolistna, 2 gatunki dębów, 3 gatunki jarząbów (w tym jarząb szwedzki i brekinia) czy zimozielonego cisa, który historycznie był ważnym gatunkiem lasotwórczym, a w miastach ma znaczenie w pochłanianiu pyłów (walka ze smogiem). Nie mogło w nim zabraknąć gatunków drzewek owocowych leśnych, jak czeremcha pospolita, dzika jabłoń czy dzika grusza zwana „ulęgałką”. Wśród licznych krzewów znajdziemy porzeczki czerwone i alpejskie, bez koralowy, rokitnik pospolity czy odporną na suszę wierzbę purpurową.

Korzyści dla mieszkańców

Miejskie Mikrolasy rosną też 1,5-2 x szybciej niż drzewa posadzone konwencjonalnie. Szybki wzrost nie jest jednak najważniejszą korzyścią tej metody sadzenia lasów. Wśród różnych korzyści są przede wszystkim: samoregulacja i bezobsługowość (już po 3 latach od posadzenia), magazynowanie wody, ochrona przed hasałem, wspieranie lokalnej bioróżnorodności, pochłanianie pyłów i filtrowanie powietrza, redukuje hałas, a przede wszystkim zapewnia trwałość pomimo zmieniających się warunków środowiskowo-klimatycznych miast. Mikrolas stanowi też cenną, nową ostoję dla miejskiej bioróżnorodności, w tym bogatego świata zwierząt, z którymi współdzielimy wiele przestrzeni w miastach. Znajdą tu schronienie m.in. ptaki śpiewające, zapylacze, płazy czy jeże.

Zobacz także