Opublikowano: 2024-06-24

Unowocześniamy system zarządzania energią

Unowocześniamy system zarządzania energią

Już niebawem cały pobór energii elektrycznej na terenie naszego zakładu będzie na bieżąco zdalnie monitorowany. W przyszłości analizatory pomogą także zarządzać zużyciem gazu oraz gospodarką wodno – ściekową.

Pilotaż

Sukcesem zakończył się pilotaż projektu zarządzania gospodarką energetyczną realizowany w naszym zakładzie przez Miastoprojekt Wrocław. W trakcie pilotażu do 18 analizatorów energii elektrycznej zamontowanych w naszych rozdzielnicach elektrycznych podłączono  urządzenie do agregacji danych. Zbierane dane są zapisywane w pamięci urządzenia oraz przesyłane na zdalny serwer. Do pilotażu wybrano 18 kluczowych obwodów elektrycznych, które odpowiadają za 80% zużywanej przez zakład energii elektrycznej. Pozyskane w ten sposób dane są aktualnie analizowane.

Na podstawie wstępnych analiz szacujemy, że inwestycja pozwoli nam na 5 – 7% redukcję zużycia energii na obwodach podłączonych do systemu telemetrii – przewiduje Radosław Sadłowski, Kierownik Zespołu Wsparcia Procesów Ciągłych. – Dane, które pozyskujemy i analizujemy, pomogą w eliminowaniu nadmiernego zużycia energii. Do tej pory dane z analizatorów odczytywaliśmy fizycznie raz w miesiącu, przez co nie mieliśmy możliwości diagnozowania przyczyn nagłych wahań poboru energii. Mogliśmy jedynie zaobserwować, że miały miejsce.

Projekt

Od uruchomienia systemu mamy możliwość analizowania danych pomiarowych odczytywanych z 5-minutową częstotliwością, co pozwala nam na bieżąco monitorować i zarządzać energią elektryczną, oraz reagować na występujące anomalie.

Dzięki systemowi uzyskaliśmy dostęp do narzędzia monitorującego w czasie rzeczywistym nie tylko zużycie, ale także produkcję energii elektrycznej oraz najważniejsze jej parametry, takie jak:

  • Napięcie fazowe,
  • Natężenie prądu,
  • Moc czynna oraz moc czynna całkowita,
  • Całkowita energia czynna pobrana,
  • Całkowita energia czynna oddana,
  • Całkowita energia bierna indukcyjna,
  • Całkowita energia bierna pojemnościowa,
  • Współczynnik mocy tg (φ);

Dane energetyczne obejmujące zużycie oraz produkcję energii elektrycznej gromadzone są w bliźniakach cyfrowych, czyli replikach monitorowanego obiektu w przestrzeni wirtualnej. Służą one do reprezentacji dynamicznie zmieniających się wartości elektrycznych, umożliwiając prowadzenie wielokierunkowej analityki w czasie rzeczywistym. W praktyce pozwala to na dynamiczne zarządzanie zużyciem i zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz nadzorowaniem efektywności energetycznej oraz sprawności instalacji pracujących na terenie zakładu.

W ramach podpisanej w ubiegłym tygodniu rocznej umowy Mistoprojekt Wrocław, obok funkcjonujących już urządzeń, do systemu podłączy licznik główny Zakładu, monitorujący sumaryczne zużycie energii elektrycznej oraz liczniki produkcji energii elektrycznej przez poszczególne jednostki kogeneracyjne z naszej bioelektrowni. Wszystkie zebrane
dane będą nadal dostępne na platformie internetowej.

Plany na przyszłość


Niezależnie od prowadzonego projektu, chcemy nadal rozszerzać system monitoringu danych i zarządzania energią. Do systemu planujemy dodać m.in. monitoring przepływu pozyskiwanego biogazu, system utrzymania ciśnień w kompostowni tunelowej. Chcemy również mierzyć i zarządzać gospodarką wodno-ściekową, gdzie planujemy na bieżąco monitorować przepływy, stopnie zasolenia czy obecność azotu amonowego.

fot: Jan Bielawski

Zobacz także