ZU na Gdańskim Forum Komunalnym

Produkcja kompostu z odpadów biodegradowalnych oraz działalność społeczna Zakładu Utylizacyjnego zostały zaprezentowane uczestnikom pierwszego Gdańskiego Forum Komunalnego.

Zorganizowane z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza spotkanie dotyczyło szerokiego spektrum tematów komunalnych, od gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, poprzez gospodarkę mieszkaniową, transport i mobilność, po zagadnienia związane z przestrzenią miejską i rekreację.

Przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego zaprezentowali proces powstawania certyfikowanego kompostu, produkowanego z odpadów biodegradowalnych segregowanych przez mieszkańców, jak również działalność społeczną spółki, w tym w szczególności Radę Interesariuszy, jako przykład wzorcowo prowadzonego dialogu pomiędzy organizacją, stroną społeczną, samorządowcami i naukowcami.

Gdańskie Forum Komunalne odbyło się 16 maja 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

2 1 2017-05-15_forum_komunalne_035_p 2017-05-15_forum_komunalne_034_p 2017-05-15_forum_komunalne_040_p