Do pobrania – mieszkańcy

Poniżej przygotowany jest zestaw podstawowych dokumentów związanych z działalnością Zakładu:

Ilustracja rodziny z dziećmi

Regulaminy

Uwaga:
Zgodnie z Art. 137 pkt 6 Ustawy o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04), Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. informuje, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów, wynosi: dla sektora 800/1 – 7,91 zł/Mg dla sektora 803 – 35,78 zł/Mg

Wzory

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Kup kompost

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Kontakt - mieszkańcy