Oddaj odpady niebezpieczne – bez zbędnych formalności!

Zakład Utylizacyjny wprowadził dodatkowe ułatwienie dla mieszkańców Gdańska, którzy chcą w odpowiedzialny sposób pozbyć się tzw. odpadów niebezpiecznych. Z tego typu usług świadczonych przez naszą spółkę (bez dodatkowych opłat) korzysta coraz więcej osób.

Zakład wprowadza zmianę w systemie udostępnienia kontenera na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), usytuowanego na parkingu dla gości (parking przy bramie wjazdowej do administracji). Kontener, który dotychczas był wystawiany w weekendy, jest już dostępny przez cały tydzień – w dni powszednie w godzinach pracy, w weekendy na stałe. Każdy mieszkaniec Gdańska może przywieźć odpady niebezpieczne oraz ZSEiE bez konieczności wjeżdżania na nasz teren.

Prosimy mieszkańców przywożących odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o zgłoszenie się do pracownika ochrony, który poinformuje o miejscu złożenia odpadów. Odpady przyjmowane w ramach zbiórki:

– Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
– Środki ochrony roślin i ich opakowania
– Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
– Farby, lakiery oraz opakowania po nich
– Smary, środki do konserwacji drewna i metali
– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.
– Zużyte baterie i akumulatory
– Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
– Przepracowane oleje

Przypominamy, że Zakład nie składuje tych odpadów na swoim terenie. Są one szczegółowo ewidencjonowane i dokładnie zabezpieczane, a następnie trafiają do zewnętrznych zakładów specjalistych, które utylizują dany typ odpadów. Osoby, które przekazują odpady niebezpieczne do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mają gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w należyty sposób, zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami środowiskowymi. Dlatego raz jeszcze zachęcamy do korzystania z naszych usług, ponieważ skutecznie i odpowiedzialnie rozwiążemy Państwa problem z odpadami niebezpiecznymi.

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR