Opublikowano: 2016-09-15

Likwidacja uciążliwego placu dojrzewania kompostu

Likwidacja uciążliwego placu dojrzewania kompostu

Gdańszczanie są zmęczeni uciążliwościami i trzeba zrobić wszystko, żeby je ograniczyć. Wszyscy są co do tego zgodni. Przedstawiony plan jest realistyczny i powinien przynieść poprawę – powiedział Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, jednocześnie podkreślając, że letnie zwiększenie zasięgu problemu to konsekwencja lipcowej powodzi i po prostu przemoczenia tysięcy ton odpadów organicznych. – W miarę możliwości odciążamy nasz Zakład i wywozimy odpady organiczne do innej instalacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma jednego rozwiązania technologicznego, które pozwoliłoby w pełni kontrolować i zlikwidować uciążliwość wszystkich elementów Zakładu. Dlatego redukcja problemu to konieczność pakietu inwestycji. Kilka z nich już mamy wykonanych, a nad kolejnymi intensywnie pracujemy – zapewniał Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Zgodnie z zapowiedzią, praktycznie co roku finalizowane będą kluczowe działania lub projekty przyczyniające się do ograniczenia emisji odorów. Już w przyszłym roku powinna nastąpić przełomowa zmiana, ponieważ zostanie zlikwidowany najbardziej problematyczny element funkcjonowania Zakładu – plac dojrzewania kompostu.

Harmonogram realizacji wygląda następująco:

  • 2017 – likwidacja placu dojrzewania kompostu (główne źródło uciążliwości),
  • 2018 – uruchomienie hermetycznej kompostowni (w miejscu placu dojrzewania),
  • 2019 – kolejna rozbudowa systemu odgazowania składowiska,
  • 2020 – zakończenie budowy spalarni odpadów (inwestycja pośrednio przyczyniająca się do redukcji),
  • 2021 – rozbudowa podczyszczalni odcieków (zwiększone moce przerobowe).

Otwarte place dojrzewania kompostu to standard w branży, funkcjonują w kilkudziesięciu zakładach w Polsce, w tym we wszystkich działających na terenie województwa pomorskiego. Zapowiedziana przez ZU likwidacja wymaga dużych nakładów i zmian organizacyjnych. – Oznacza ona wywożenie przez przynajmniej rok wszystkich „produkowanych” przez mieszkańców odpadów organicznych do innych zakładów. To już powinno przynieść ulgę dla naszych sąsiadów – mówił Maciej Jakubek, członek zarządu ds. technicznych ZU. Uprzątnięcie placu pozwoli też na rozpoczęcie w III kw. 2017 r. na tym terenie budowy hermetycznej hali kompostowni, która uniezależni proces kompostowania od pogody i pozwoli skutecznie neutralizować uciążliwości zapachowe (system filtrowania). ZU rozpoczął działania zmierzające do odciążenia placu dojrzewania kompostu – dziennie do innych instalacji trafia ponad 100 ton odpadów, a także prowadzi prace przygotowawcze związane z budową hali wartej ok. 25 mln zł. M.in. realizowane są badania geotechniczne konieczne do projektowania fundamentów i posadowienia budowli. Równolegle do 22 firm skierowano zapytanie o przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej, niezbędnej aby móc ogłosić przetargi związane z inwestycją czy aplikować o dofinansowanie unijne. ZU czeka teraz na tzw. decyzję środowiskową, które jest warunkiem uruchomienia dalszych prac inwestycyjnych.

W ciągu kilku ostatnich lat Zakład zrealizował szereg inwestycji, które przyczyniły się do ograniczenia uciążliwości. Wśród najważniejszych z nich są: rozbudowa systemu odgazowania składowiska, instalacja dodatkowego generatora w bioelektrowni (spalanie uciążliwego biogazu) czy hermetyzacja zbiorników na odcieki.

Na zdjęciu: badania olfaktometryczne, wykonane przez specjalistów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, które potwierdziły wysoką uciążliwość placu dojrzewania kompostu oraz znikomą powietrza, które z obecnej hali kompostowni przechodzi przez tzw. biofiltr. Na podobnej zasadzie będzie działać druga, nowa kompostownia, która ma zostać oddana do użytku w 2018 r. właśnie w miejscu placu.