Recykling King – świeć przykładem dla środowiska

Recykling King – świeć przykładem dla środowiska

konkurs dla klas VI-VIII szkół podstawowych na terenie Gdańska

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas 6, 7 i 8 gdańskich szkół podstawowych. Prace konkursowe można zgłaszać od 10 maja do 15 czerwca 2022 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Praca konkursowa  

Praca konkursowa powinna mieć formę krótkiego – trwającego maksymalnie 60 sekund – filmu. Filmy można nagrywać w grupach o liczebności od 5 do 30 osób. Każda gdańska szkoła podstawowa, której uczniowie wezmą udział w konkursie, może być reprezentowana przez dowolną liczbę grup.

Zgłoszony film powinien poruszyć przynajmniej jeden z głównych celów konkursowych. Organizator wyszczególnił trzy takie cele:

1) poszerzanie wiedzy o obiegu zamkniętym odpadów komunalnych,

2 propagowanie zachowań wpływających na minimalizowanie ilości generowanych odpadów, 3) utrwalenie zasad segregacji odpadów nadających się do recyklingu.

Nagrody

Grupa, której praca zyska największe uznanie jury, wygra dla swojej szkoły nagrodę w postaci ogródka meteorologiczno-dydaktycznego i teleskopu o łącznej wartości ok. 4000 złotych. Na wyróżnienie może liczyć również druga najlepsza praca. Jej autorzy zdobędą dla swojej szkoły stół do piłkarzyków.

Więcej informacji Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 9 maja do 15 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu kilku następnych dni (maksymalnie do 20 czerwca), a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zut.com.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu do wglądu pod adresem adres strony internetowej z regulaminem

Zobacz także