ZU ponownie wyróżniony za zaangażowanie społeczne

Zakład Utylizacyjny otrzymał wyróżnienie w konkursie „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017”. Kolejny raz spółka została doceniona za dialog i budowanie relacji z otoczeniem, jak również działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017” to inicjatywa „Pracodawców Pomorza”, organizacji zrzeszającej blisko 1000 przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Jest skierowany do firm, które szanują i uczciwie traktują swoich pracowników i klientów, dbają o środowisko lokalne oraz budują dobre relacje z interesariuszami.

W ocenie brane pod uwagę były m.in. takie kryteria jak zaangażowanie społeczne, budowanie partnerstw oraz rozwój produktów i usług w oparciu o potrzeby społeczne. Znaczący wpływ na całościową ocenę miał także charakter zatrudniania pracowników, szczególnie w zakresie elastyczności i dopasowania do indywidualnej sytuacji, jak również ich wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zakład Utylizacyjny, oprócz dotrzymywania obietnic społecznych takich jak likwidacja placu dojrzewania kompostu, czy realizacja zaplanowanych inwestycji,  nieustająco działa także na polu budowania dialogu z otoczeniem społecznym. Dialog ten od wielu lat prowadzi w ramach Rady Interesariuszy ZU, a od dwóch lat realizuje także program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”, w ramach którego przeznacza granty na różne, skierowane do lokalnej społeczności inicjatywy. Były to m.in. granty dla szkół i rad dzielnic, a także szereg działań bezpośrednich dla mieszkańców, takich jak Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południe, Święto Południa Gdańska, itp.

W ubiegłym roku działalność społeczna Zakładu została doceniona dwukrotnie. Program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” oraz działalność Rady Interesariuszy zostały opisane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Sama spółka natomiast znalazła się w gronie kilkudziesięciu firm ujętych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017 opracowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” we współpracy z ekspertami Forum Odpowiedzialnego Biznesu.