ZU podpisał umowę na budowę hermetycznej kompostowni

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zawarł umowę z wykonawcą kluczowej inwestycji odpowiadającej zarówno na oczekiwania społeczne związane z ograniczaniem nieprzyjemnych zapachów, jak i potrzeby Miasta w zakresie prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami. Zaprojektowaniem i budową obiektu zajmie się konsorcjum firm w składzie: AQUACOMS, EKONOVA oraz EKO TECH.

– Postępujemy zgodnie z wytyczonym planem: najpierw likwidacja placu dojrzewania kompostu, a potem budowa w jego miejsce hermetycznej kompostowni. By móc wrócić do pełnego funkcjonowania Zakładu, bez ponownego wzmożenia uciążliwości kompostowania, konieczna jest właśnie druga hala z instalacją neutralizującą nieprzyjemne zapachy. Dzięki podpisanej umowie z fazy planów i przygotowań wchodzimy w etap realizacji inwestycji tak potrzebnej miastu i gdańszczanom – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Zgodnie z umową wykonawca ma teraz sześć miesięcy na zaprojektowanie obiektu. Prace budowlane ruszą najpóźniej w maju przyszłego roku. Kompostownia ma być gotowa na początku 2019 r.

Nowa hermetyczna kompostownia zostanie wybudowana dokładnie w miejscu zlikwidowanego placu dojrzewania kompostu. Obiekt będzie składał się z hali przyjęcia odpadów, 16 żelbetowych komór, hali dojrzewania kompostu oraz systemu biofiltrów oczyszczających powietrze wydobywające się z instalacji.

Przyjazna technologia i nowa jakość kompostu

– Nowa kompostownia pozwoli zwiększyć moce przerobowe Zakładu, zgodnie z aktualnymi trendami. Nasze statystyki pokazują, że mieszkańcy coraz uważniej segregują odpady bio, ale też więcej ich produkują. Chcemy zwiększyć odzysk tego wartościowego surowca organicznego i w postaci kompostu zwracać go naturze. Jest to zgodne z realizowaną przez nas strategią przekształcania Zakładu w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Istniejąca kompostownia jest w stanie przetworzyć 80 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Projektowana instalacja pozwoli zwiększyć tę przepustowość o kolejne 40 tys. ton rocznie.
– Proces kompostowania będzie przebiegał w kontrolowanych, hermetycznych warunkach. Nasz klient położył na to w zamówieniu bardzo duży nacisk. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest to przedsięwzięcie dla okolicznych mieszkańców – zapewnia Paweł Wolski, prezes AQUACOMS, przedstawiciel konsorcjum.

Zgodnie z podpisaną właśnie umową, nowa kompostownia umożliwi docelowo produkcję nawozu organicznego. Dotychczas Zakład Utylizacyjny produkował kompost, zakwalifikowany jako środkek poprawiający właściwości gleby. Planowane są zatem dwie linie produkcji kompostu i dwa procesy jego certyfikacji.

Bardzo istotnym aspektem tej inwestycji jest jednak ciągle aspekt społeczny. – Nowa kompostownia jest ważnym elementem rozwoju Zakładu Utylizacyjnego, ale przede wszystkim jedną z „inwestycyjnych odpowiedzi” na oczekiwania mieszkańców sąsiadujących z tą instalacją. Dlatego w przetargu bardzo duży nacisk położyliśmy na jakość proponowanych przez wykonawców rozwiązań, a nie tylko na cenę. Zainteresowanie przetargiem było znaczne, a zwycięska oferta w pełni sprostała naszym oczekiwaniom. Czekamy jeszcze na decyzję o dofinansowaniu tej inwestycji z funduszy europejskich – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Komisja przetargowa wybrała konsorcjum firm: AQUACOMS, EKONOVA oraz EKO TECH na wykonawcę kompostowni pod koniec września. Dwóch innych potencjalnych wykonawców, których oferty nie przyszły weryfikacji w zakresie zgodności ze specyfikacją przetargową zdecydowało się złożyć odwołania od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Na początku listopada KIO podtrzymała zasadność odrzucenia ofert AK NOVA i Control Process EPC Environmental Protection, a tym samym potwierdziła prawidłowość wyboru konsorcjum AQUACOMS, EKONOVA i EKO TECH. Formalnie pozostali oferenci mają jeszcze prawo złożenia skargi do sądu, jednakże nie stanowi to przeszkody przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.

Wybrane w przetargu konsorcjum ma bogate doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
w obszarze ochrony środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady zagospodarowania odpadów, remediacje gruntów skażonych oraz rekultywacje składowisk odpadów.

22.11.2017_podpisanie_umowy_od_lewej_M.Dzioba_prezes_ZU_Maciej_Jakubek_czlonek_zarzadu_ZU_Pawel_Wolski_przedstawiciel_konsorcjum