ZU w konkursie na najlepszy Raport Społeczny w Polsce

Raport Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego za lata 2016-2017 został zakwalifikowany do konkursu na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Internauci mogą głosować na najlepsze opracowania do 17 września.

Zakład Utylizacyjny swój pierwszy raport społeczny wydał w tym roku. Dokument prezentuje najistotniejsze obszary działalności Spółki i pokazuje podejście do takich aspektów jej funkcjonowania jak: środowisko, pracownicy czy zaangażowanie społeczne. Zawarto w nim również informacje o działaniach na rzecz mieszkańców w ramach programu „Aktywne Sąsiedztwo”. Z materiałem można się zapoznać tutaj.

Opracowanie raportu wymagało od nas wielu analiz. Aspekty funkcjonowania naszego Zakładu oceniano przy zastosowaniu wyśrubowanych międzynarodowych  wytycznych dotyczących raportowania efektów działań firm na rzecz odpowiedzialnego biznesu  i zrównoważonego rozwoju  – Global Reporting Initiative (GRI). Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się jak nasz raport jest przyjmowany przez interesariuszy i naszych mieszkańców – konkurs jest doskonałą okazją, aby poznać ich opinię  – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Do rywalizacji w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zgłosiła się rekordowa liczba 48 firm i instytucji pozabiznesowych z całej Polski. Zwycięzcy konkursu będą reprezentować Polskę w prestiżowym konkursie Deloitte Green Frog Award na najlepsze raporty społeczne i zintegrowane w Europie Środkowej i Wschodniej.

W głosowaniu internauci mogą wziąć udział do 17 września – wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/. Każdy może oddać głos na trzy najlepsz,  jego zdaniem, publikacje.

Głównym celem konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte jest zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie raportowania pozafinansowego, wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zweryfikowanie, które organizacje skutecznie i wiarygodnie komunikują swoje inicjatywy w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do głosowania!

RS_Banner2018_zaglosuj_800x800