ZU w centralnej Bazie Danych o Odpadach (BDO)

Zakład Utylizacyjny uzyskał wpis do rejestru podmiotów zajmujących się wprowadzaniem produktów na rynek i gospodarujących odpadami, czyli do tak zwanej Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Powstała w tym roku centralna, internetowa baza ma za zadanie gromadzić dane o podmiotach, których działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów lub ich zagospodarowywaniem. Zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach wpisu Zakładu Utylizacyjnego do rejestru podmiotów dokonał Marszałek Województwa Pomorskiego.

Bazę stworzono, aby w jednym miejscu gromadzić wszystkie informacje o polskiej gospodarce odpadami, m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach. W BDO będą też gromadzone dane na temat osiąganych poziomów zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów.

BDO ma być wsparciem dla Ministerstwa Środowiska i realizowanych przez nie kontroli.  Pomagać więc będzie w monitorowaniu przedsiębiorców, którzy tylko formalnie , „na papierze”, przekazują odpady do zakładów zagospodarowania, gdy w rzeczywistości pozbywają się ich w nielegalny sposób niszcząc środowisko naturalne.

Baza danych znajduje się pod adresem internetowym: bdo.mos.gov.pl. Zakład Utylizacyjny otrzymał numer rejestrowy:  000023837.