Zostaliśmy docenieni przez Centrum Integracji Społecznej!

Centrum Integracji Społecznej działa z ramienia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Program obejmuje reintegracje zawodową i społeczną osób potrzebujących. CIS zajmuje się między innymi kształceniem umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, pomoc w nabywaniu umiejętności zawodowych, naukę planowania życia i racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Wspieramy aktywnie ich działania od 2009 roku. Byliśmy pierwszą firmą zewnętrzną, która zdecydowała się wspomóc CIS i to właśnie za to zostaliśmy wyróżnieni podczas konferencji. W ramach współpracy prowadzimy warsztaty ekologiczno-utylizacyjne dla ludzi wykluczonych społecznie. Osoby potrzebujące przystosowują się do funkcjonowania w zakładzie pracy, wykonując drobne prace w szkółce roślin. Często po zakończeniu półrocznych warsztatów, proponujemy uczestnikom projektu dalszą współpracę. Liczymy na to, że nasze działania przyczynią się do poprawienia sytuacji osób długotrwale bezrobotnych. Projekt nadzoruje pani Katarzyna Wera.