Znamy zwycięzców konkursu dla gdańskich szkół podstawowych!

Prawie 4 tysiące użytkowników głosowało przez dwa miesiące na dziewięć oryginalnych projektów Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego zgłoszonych przez gdańskie podstawówki do konkursu „Szkoła przyjazna środowisku”. Stawką były atrakcyjne granty finansowe, które dwie zwycięskie szkoły przeznaczą na realizację swoich autorskich projektów. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród były Zakład Utylizacyjny w Gdańsku i SUEZ Północ.

W miniony piątek zakończyła się grywalizacja na platformie „Planeta Odzysku 2.0”, która pozwoliła wyłonić zwycięzców konkursu „Szkoła przyjazna środowisku”. Druga edycja tej wyjątkowej rywalizacji skierowana była do szkół podstawowych z całej gminy Gdańsk. Swoje zgłoszenia zawierające projekty Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego nadesłało dziewięć podstawówek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego, Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta, Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga, Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy oraz Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego.

Zgłoszone do konkursu projekty szkolnych Centrum GOZ musiały uwzględniać kilka obowiązkowych elementów, m.in. plansze edukacyjne z SuperSorterem, pojemniki na odpady surowcowe, zgniatarki i poidełka. Ponadto zgłoszenia musiały zawierać nazwę kampanii edukacyjnej, której celem jest edukacja i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków w zakresie unikania produkcji odpadów komunalnych i ich segregacji, a także zachęcenie młodzieży i członków społeczności szkolnej do postępowania zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Poza tymi obowiązkowymi elementami szkoły miały całkowitą dowolność w kreowaniu przestrzeni własnego Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego czy w zakresie doboru wykorzystywanych narzędzi. Po zatwierdzeniu zgodności zgłoszeń z regulaminem projekty zostały umieszczone na platformie grywalizacyjnej „Planeta Odzysku 2.0” i to do jej użytkowników należał wybór zwycięzcy.

Tak jak i w zeszłym roku, gdy organizowaliśmy pierwszą edycję konkursu dla gdańskich szkół podstawowych, tak i tym razem sprawę rozstrzygnięcia konkursu powierzyliśmy użytkownikom „Planety Odzysku”. Oczywiście większość graczy stanowili uczniowie i pracownicy rywalizujących szkół, a także ich rodziny i przyjaciele, którzy chcieli wesprzeć zgłoszone projekty. Niemniej gra była dostępna dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyjaznych dla środowiska nawyków. Tym samym połączyliśmy dwie niezwykle ważne kwestie: po pierwsze umożliwiliśmy wszystkim zdobycie wiedzy na temat gospodarki odpadami w czasie przyjemnej gry, a po drugie pozwoliliśmy wybrać zwycięzcę osobom, które będą korzystać z planowanego centrum GOZ – członkom społeczności szkolnych– mówi Iwona Bolt, rzecznik Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, jednego z organizatorów konkursu.

Gracze „Planety Odzysku 2.0” odbywali wirtualną podróż po Gdańsku, zdobywając wiedzę i rozwiązując zadania dotyczące poszczególnych obszarów gospodarki odpadami. Zaliczając 12 etapów gry, dowiedzieli się m.in. co to jest i jak powstaje kompost, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi, czym są odpady przemysłowe, a czym PSZOK-i, czy wreszcie – po co i jak segregować odpady. Po przyswojeniu informacji „podróżnicy” rozwiązywali zadania, a zdobyte punkty były przyznawane wybranemu wcześniej projektowi Centrum GOZ.

Grywalizacja trwała od 21 lutego do 24 kwietnia. W jej efekcie najwięcej punktów – 69 126 – zdobyła Szkoła Podstawowa nr 11, która przedstawiła projekt „Na ekologicznym szlaku”. W jego ramach placówka planuje . stworzenie strefy ponownego użycia, przyszkolnego kompostownika, przeprowadzenie licznych eko warsztatów czy wreszcie budowę zielonej ściany z zielonym hotelem dla owadów. Nagrodą za pierwsze miejsce jest grant w wysokości 40 000 złotych.

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim graczom „Platformy Odzysku 2.0” za oddanie głosu na nasz projekt. Widzieliśmy opisy wszystkich zgłoszeń i wiemy, jak trudny wybór stał przed graczami. Zgłoszone projekty były niesłychanie pomysłowe i kreatywne. Świadomość tego, jak zacięta była konkurencja sprawia, że zwycięstwo tym bardziej nas cieszy – mówi Piotr Pardo, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – Zdobyte w konkursie fundusze pozwolą nam na stworzenie naszego Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dzięki któremu będziemy popularyzować przyjazne dla środowiska nawyki w niestandardowy, kreatywny sposób.

Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 56 i projektowi „Ekopunkt”, który przewiduje m.in. stworzenie punktu ponownego użycia, recyklingu organicznego, punktu zbierania baterii oraz informacji ekologicznej.

Muszę przyznać, że zajęcie drugiego miejsca jest dla nas nie tylko dużym wyróżnieniem, ale też pozytywnym zaskoczeniem. Od samego początku wiedzieliśmy, że o nagrodę będzie bardzo trudno. Poziom zgłoszonych prac był niezwykle wysoki i wyrównany – mówi Celina Stachowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56. – Dziękujemy wszystkim, którzy na nas zagłosowali. Z niecierpliwością oczekujemy momentu, kiedy wybudujemy nasze Centrum GOZ i rozpoczniemy realizację wszystkich zaplanowanych projektów.

Zgodnie z założeniami konkursu nagrody finansowe zostaną przeznaczone na realizację autorskich projektów Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego na terenach zwycięskich szkół.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim graczom „Planety Odzysku 2.0”, a także szkołom zgłoszonym do konkursu „Szkoła przyjazna środowisku” za ich zaangażowanie w przygotowanie niezwykle ciekawych i inspirujących projektów Centrum GOZ.

Do zobaczenia!