Zmiana lokalizacji kontenerów na selektywną zbiórkę z terenu parkingu dla klientów

Od 1 lutego, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, obowiązek segregowania odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe - obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości zamieszkałych/niezamieszkałych/nieruchomości o charakterze mieszanym zobowiązani są do segregacji i posiadania pojemników na odpady –  o czym można przeczytać tutaj: (https://czystemiasto.gdansk.pl/ZDiZGdanskFiles/file/czystemiastogdansk/INFORMACJA_ROD_zmiany_od_1_lutego.pdf)

W związku z tą zmianą oraz faktem, że w ostatnim okresie kontenery na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wystawione przez Zakładem Utylizacyjnym wykorzystywane były do celów innych niż zbiórka odpadów surowcowych (deponowanie odpadów samochodowych czy przemysłowych) zostają one przeniesione na teren zakładu, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalych.

Istnieje zatem w dalszym ciągu możliwość oddania bezpłatnie wskazanych powyżej odpadów komunalnych.

Bez zmian pozostają także zasady przyjmowania takich odpadów jak: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony czy przeterminowane lekarstwa. Przypominamy, że do PSZOK właściciel nieruchomości w ramach opłaty może przywieźć odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 ton w ciągu roku kalendarzowego na nieruchomość.

Z pełną listą odpadów, które można oddać do PSZOK znajdującego się na terenie zakładu można zapoznać się tutaj: https://zut.com.pl/przekazac-odpady-nietypowe/oddaj-odpady-w-zakladzie/pszok/

Aby skorzystać z PSZOK mieszkaniec wjeżdża bramą nr 4 (tuż przy Punkcie Informacyjnym), gdzie po zadeklarowaniu rodzaju odpadu, ich zważeniu oraz przedstawieniu dokumentu, na podstawie którego ma miejsce weryfikacja miejsca zamieszkania zostaje przekierowany do PSZOKu. Na terenie PSZOK obowiązuje samoobsługa. Teren jest monitorowany.

Godziny otwarcia PSZOK przy ulicy Jabłoniowej

– pon.–pt. w godz. 6°°–18°°, sob. w godz. 6°°-14°°.