Zmiana godzin pracy Zakładu w sobotę

W związku ze zmianą Regulaminu usług Zarządzeniem Prezydenta 1298/16 z dnia 16 sierpnia zmianie ulegają godziny przyjmowania odpadów.

Od dnia 1 października br. odpady z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych w soboty będą przyjmowane w godzinach od 6.00 – 14.00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Katarzyną Werą, tel. 58 326 01 28.