Zgłoszenie nadużycia

Jako spółka komunalna, działająca w obrocie gospodarczym, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia działalności biznesowej, zarówno w zakresie przepisów prawa,  jak i wewnętrznych procedur.
Ważnym elementem dbałości o zgodność działania firmy z przyjętymi zasadami jest mechanizm kontroli polegający na poufnym zgłaszaniu nadużyć.
Jeżeli we współpracy z naszą spółką, lub próbą nawiązania współpracy, natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia lub ujawniły się niezgodne z prawem praktyki, będziemy wdzięczni za informację o tym.
Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i zgłoszenie  do organów ścigania,  a  przez to w przyszłości eliminowanie tego rodzaju nadużyć. Dlatego też dajemy Państwu możliwość zasygnalizowania o każdym nadużyciu, popełnionym na szkodę firmy, a także na szkodę Klienta, czy osoby trzeciej, takie jak:

  • żądanie dodatkowego, bezpodstawnego wynagrodzenia;
  • powoływanie się na wpływy celem uzyskania szczególnych warunków;
  • oferowanie usług innej firmy przez pracownika Zakładu Utylizacyjnego;
  • naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • handel bazami danych;
  • uzależnianie decyzji od spełnienia budzących wątpliwości warunków,
  • wyłudzanie poświadczenia nieprawdy;
  • fałszowanie dokumentów;
  • żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie  obowiązków;
  • czyny nieuczciwej konkurencji etc.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo, o dowolnej porze dnia i nocy.
Zachęcamy do podpisywania zgłoszeń, gdyż wpływa to na wzrost efektywności weryfikacji nadużycia. Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym oraz skuteczność działania.
Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji, choć zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby osoba  będąca źródłem informacji nie ponosiła jakichkolwiek konsekwencji za ujawnienie nadużycia.
Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jaki jest efekt zgłoszenia – proszę zostawić swój adres e-mail, na pewno odpowiemy.
Zanim wyślą Państwo,  zgłoszenie prosimy zastanowić się, czy podawane przez Państwa informacje wg najlepszej wiedzy są prawdziwe. Prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie, bądź pomówienie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy środki zaradcze.

Kliknij aby wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia