Zgłoś nieprawidłowość

Zgłoś nieprawidłowość

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”,

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

nr umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0030/16-00 ,

w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, istnieje możliwość wysłania informacji poprzez:

specjalny adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl

lub

elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Skip to content