Zapraszamy do składania ofert na wybieranie i nabywanie surowców wtórnych

Oferty należy składać w formie papierowej do sekretariatu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk w terminie 14.12.2016.

Link do szczegółów ogłoszenia – link

Link do Formularza Oferty – wersja docx , wersja PDF

W sprawie szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Werą tel. 600 026 267.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić do dnia 08.12.2016 w Zakładzie wizję lokalną w celu zapoznania z warunkami współpracy. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt z Panem Jackiem Wojda-Gburek tel. 600 496 347.