Zapraszamy do składania ofert na wybieranie i nabywanie surowców wtórnych z segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz hali sortowni

Oferty należy składać w formie papierowej do sekretariatu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk w terminie 11.01.2019.

W sprawie szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Werą tel. 600 026 267

Link do szczegółów ogłoszenia oraz formularza oferty – link