Zapraszamy do składania ofert na wybieranie i nabywanie surowców wtórnych w postaci opakowań z papieru i tektury

Zapraszamy do składania ofert na wybieranie i nabywanie surowców wtórnych w postaci opakowań z papieru i tektury

Oferty należy składać w formie papierowej do sekretariatu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk lub za pomocą maila na adres zut@zut.com.pl w terminie 22.05.2019.

W sprawie szczegółów dotyczących współpracy prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Wawrzyniak tel. 728 895 362

Link do szczegółów ogłoszenia oraz formularza oferty – link