Zapis spotkania informacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem video spotkania informacyjnego dot. planów termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku.
Poniższy film to dokładnie pełny zapis otwartego spotkania informacyjnego pt.: „Raport z postępu prac przygotowawczych do budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku”.
Wydarzenie odbyło się z udziałem mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli władz miasta i samorządu wojewódzkiego. Dla nieobecnych dostępna była również transmisja online na żywo poprzez strony gdansk.pl oraz zut.com.pl.
Organizatorem spotkania był Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Gdańsk, 12 czerwca 2014 r.