Zamówienia

Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
28/DT/2015 ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie lub projektowanie i budowę kompostowni dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 17.12.2015
33/PN/2015 Przetarg nieograniczony na usługi wykonania badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań ścieków w punktach kontrolnych, przeprowadzenie pomiarów oraz oceny osiadania powierzchni składowiska, ocena stateczności skarp składowiska odpadów oraz pomiar geodezyjny kwater, wykonanie badań odpadów 01.12.2015
32/PN/2015 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 12.11.2015
29/PN/2015  Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów z podziałem na zadania 04.11.2015
31/PN/2015 Dostawa taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.10.2015
 30/PN/2015  Świadczenie usług zarządzania projektem pn „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” poprzez pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 22.10.2015
 23/PN/2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE Rozbudowa systemu odgazowania kwatery 800/1 oraz 800/2. Załączniki do SIWZ do ściągnięcia stąd: http://zut.com.pl/zut/files/23-PN-2015/zal_do_siwz.zip 13.10.2015
27/PN/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 08.09.2015
26/PN/2015  Przetrag nieoganiczony na roboty budowlane: Budowa budynku magazynowo­warsztatowo­socjalnego, obiekt nr 507, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Załączniki do SIWZ do ściągnięcia stąd: http://www.zut.com.pl/zut/files/26-PN 2015/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ.zip 25.08.2015
25/PN/2015 Przetarg nieograniczony na usługi promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w gminie Gdańsk, poprzez dyscyplinę sportu – piłkę ręczną mężczyzn 11.08.2015
21/PN/2015 Wykonanie pięcioletnich pomiarów i badań elektrycznych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 28.05.2015
14/PN/2015 Opracowanie Raportu Wstępnego dla instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych położonej na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 26.05.2015
Skip to content