Zamówienia

Powyżej 30 000 euro

PRZEJDŹ DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Nazwa Opis Data publikacji
53/PN/2020 04.01.2021
39/PN/2019
Wybieranie i sukcesywny odbiór odpadów pozyskanych z segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz hali sortowni.
20.12.2019
37/PN/2019

W przedmiocie ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso.

18.12.2019
34/PN/2019

Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w celu poprawy zabezpieczenia p.poż. oraz odprowadzenia ścieków z terenu składowiska odpadów do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Gdańsku.

29.11.2019
30/PN/2019

Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

07.11.2019
33/PN/2019 Na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 06.11.2019
26/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 01.10.2019
28/PN/2019 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 27.09.2019
27/PN/2019 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 26.09.2019
24/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych z podziałem na zadania. 18.09.2019
23/PN/2019 Dostawa odzieży roboczej do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 31.07.2019
22/PN/2019 Dostawa ogumienia do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 29.07.2019
19/PN/2019 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad postępowania z odpadami w tym segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn 03.07.2019
17/PN/2019 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 28.06.2019
18/PN/2019 sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania 25.06.2019
16/PN/2019 Odbiór odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 19 12 04 21.05.2019
14/PN/2019 Dostawy prefabrykatów betonowych 20.05.2019
15/PN/2019 Usługi ubezpieczenia 10.05.2019
10/PN/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia pracowników w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej oraz porad lekarskich i profilaktyki 25.04.2019
13/PN/2019 Usługi pozyskiwania personelu z podziałem na zadania i prawem opcji 24.04.2019
12/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12.04.2019
9/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji powstałej w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych 10.04.2019
8/PN/2019 Usługi montażu i naprawy taśm na przenośnikach i urządzeniach mobilnych 01.04.2019
7/PN/2019 Odbiór odpadów w postaci zużytych opon, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 16 01 03 i odpadów gumowych, stanowiących zgodnie z klasyfikacja odpadów odpad o kodzie 19 12 04 07.03.2019
4/PN/2019 Usługi odbioru odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 01.03.2019
6/PN/2019 Usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 01.03.2019
5/PN/2019 Usługi pozyskiwania personelu 26.02.2019
3/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania 07.02.2019
2/PN/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 07.02.2019
1/PN/2019 Doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła (o kodzie 15 01 07) i odpadów przeklasyfikowanych. 04.01.2019
29/PN/2018 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową tenis stołowy mężczyzn 06.12.2018
28/PN/2018 Dostawy bonów towarowych. 06.11.2018
27/PN/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania.” 23.10.2018
24/PN/2018 Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 12.10.2018
26/PN/2018 Ochrona fizyczna mienia  Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz odbioru i transportu jego środków pieniężnych w formie inkaso. 09.10.2018
25/PN/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 18.09.2018
17/PN/2018 Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną. 18.09.2018
23/PN/2018 Dostawa opon. 22.08.2018
22/PN/2018 Dostawa ładowarki czołowej. 22.08.2018
12/PN/2018 Dostawa wózka widłowego. 14.08.2018
21/PN/2018 Dostawa gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 03.08.2018
14/NbO/2018 Odbiór odpadów w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych – kod 19 12 12 z podziałem na zadania. 31.07.2018
19/PN/2018 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 19.07.2018
20/PN/2018 Transport odpadów o kodzie 19 12 12. 17.07.2018
16/PN/2018 Promocja usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji odpadów w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn. 25.06.2018
13/PN/2018 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 04.06.2018
15/PN/2018 Dostawy 2 sztuk wysokociśnieniowych modułów wspomagających. 30.05.2018
07/PN/2018 Dostawy pomp z podziałem na zadania. 15.05.2018
11/PN/2018 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. 26.04.2018
10/PN/2018 Odbiór odpadów w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych – kod 19 12 12 z podziałem na zadania. 12.04.2018
8/PN/2018 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 06.04.2018
9/PN/2018 Na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 23.03.2018
6/PN/2018 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 08.02.2018
3/PN/2018 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 05.02.2018
5/PN/2018 Na dostawy noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. 05.02.2018
4/PN/2018 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 02.02.2018
2/PN/2018 Usługi pozyskiwania personelu. 22.01.2018
1/PN/2018 Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 19.01.2018
35/PN/2017 Sukcesywne dostawy oleju napędowego. 07.12.2017
34/PN/2017 Dostawy bonów towarowych. 16.11.2017
33/PN/2017 Sukcesywne dostawy gazu propan-butan. 30.10.2017
32/PN/2017 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku. 24.10.2017
29/PN/2017 Na dostawę gumowych taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 23.10.2017
31/PN/2017 Dostawa w formie leasingu operacyjnego wraz z wykupem fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu. 18.10.2017
30/PN/2017 Dostawy ładowarki czołowej. 28.09.2017
27/PN/2017 Dostawy ogumienia do maszyn należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 25.09.2017
26/PN/2017 Rozbudowa i częściowa naprawa systemu odgazowania w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. w Gdańsku. 21.09.2017
28/PN/2017 Budowa budynku biurowo – socjalnego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 19.09.2017
25/PN/2017 Budowa budynku biurowo – socjalnego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 18.08.2017
24/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj – wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 14.08.2017
15/PN/2017 Odbiór odpadów w postaci pozyskanych elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07. 28.07.2017
19/PN/2017 Promocja zasad właściwego postępowania z odpadami w tym selektywnego zbierania odpadów surowcowych w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn. 20.07.2017
22/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 18.07.2017
20/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe. 15.07.2017
21/PN/2017 Roboty budowlane, polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj – wybuduj naprawy osuwiska w drodze Wschodniej (droga nr 10) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. położonego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 12.07.2017
17/PN/2017 Ubezpieczenie mienia. 12.06.2017
12/PN/2017 Świadczenie usług usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 05.06.2017
14/PN/2017 Wykonanie remontu R2 jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B oraz na wykonywanie przeglądów okresowych jednostek kogeneracyjnych G1 typu Petra380C, G2 typu Petra750C oraz G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B. 30.05.2017
16/PN/2017 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki z podziałem na zadania. 25.05.2017
13/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania. 08.05.2017
10/PN/2017 Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 13.04.2017
02/PN/2017 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z podziałem na zadania. 10.04.2017
11/PN/2017 Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz odbiór i transport środków pieniężnych w formie inkaso. 10.04.2017
09/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 21.03.2017
08/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci sprzętu elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odbiór zużytych opon i odpadów gumowych z podziałem na zadania. 08.03.2017
07/PN/2017 Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano montażowe. 01.03.2017
06/PN/2017 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 21.02.2017
05/PN/2017 Odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej powstałej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o średnicy >80mm – kod 19 12 12 odpad luzem z podziałem na zadania. 13.02.2017
ogłoszenie informacyjne Wstępne ogłoszenie informacyjne oraz koncepcja budowy kompostowni. 13.02.2017
03/PN/2017 Usługi pozyskiwania personelu. 27.01.2017
04/PN/2017 Świadczenie usług stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w budynkach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 25.01.2017
01/PN/2017 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji z podziałem na zadania. 19.01.2017
28/PN/2016 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1 przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 28.11.2016
27/PN/2016 Zakup energii elektrycznej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 08.11.2016
26/PN/2016 Wykonanie badań hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich na działce 242/1 przeznaczonej pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku. 26.10.2016
24/PN/2016 na odbiór odpadów  w postaci frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych – kod 19 12 12. 07.10.2016
23/PN/2016 Na odbiór odpadów w postaci elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07. 02.08.2016
20/PN/2016 Usługi obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. 21.07.2016
21/PN/2016 Dostawy noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. 11.07.2016
17/PN/2016 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 oleje silnikowe, smary i materiały eksploatacyjne Zadanie nr 2 oleje przekładniowe i hydrauliczne. 07.07.2016
19/PN/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji podsitowej o średnicy 0-80 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji mokrej odpadów pochodzących z gospodarstw domowych klasyfikowanej jako odpad pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 06.07.2016
18/PN/2016 Rozbudowa systemu studni barierowych. 24.06.2016
6/PN/2016 Promocja zasad selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w gminie Gdańsk, której operatorem jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, oraz systemu dualnego poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn. 21.06.2016
16/PN/2016 Usługi ubezpieczenia mienia. 07.06.2016
07/PN/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę ładowarki czołowej. 27.05.2016
15/PN/2016 Wymiana chłodnicy zewnętrznej i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej. 24.05.2016
14/PN/2016 na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalości, ubezpieczenia komunikacyjnego. 20.05.2016
 10/PN/2016 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 13.05.2016
 13/PN/2016 Świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, szkolenia oraz porad lekarskich i profilaktyki. 09.05.2016

Skip to content