Zamówienia

Poniżej 30 000 euro

PRZEJDŹ DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Nazwa Opis Data publikacji
6/DT/2020

Zaproszenie do dialogu technicznego na przejęcie i eksploatację podczyszczalni oraz zagospodarowanie retentatu.

27.01.2020
36/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia ofert na usługi przeprowadzenie audytu procedur zamówień publicznych i dokonywanych zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją wewnętrzną. 27.09.2019
27/NPU/2019 Na usługę organizacji biegu rodzinnego z opcją biegu mierzonego na dystansie do 5 km pod nazwą Czyste Miasto Gdańsk w ramach imprezy Święto Południa Gdańska w dniu 21 września 2019 r. 01.07.2019
22/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż zestawu hydroforowego do pompowni wód technologicznych 12.03.2019
21/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kory sosnowej do biofiltra 12.03.2019
20/NPU/2019 Zaproszenie do składania oferty koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów 12.03.2019
16/NPU/2019 Zaproszenie do składania ofert na przeglądy serwisowe pomp użytkowanych na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 27.02.2019
6/NPU/2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę membran osmotycznych. 29.01.2019
1/NPU/2019 Zaproszenie do złożenia ofert na Świadczenie usług geodezyjnych dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
i/lub
Wykonanie pomiarów i oceny osiadania powierzchni składowiska, oceny stateczności skarp składowiska odpadów oraz pomiar geodezyjny na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
07.01.2019
46/NPU/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów w 2019 roku 03.01.2019
3226/DE-MN/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę drutu do pras balujących 30.10.2018
2451/DE/MB/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na usługi odśnieżania i oczyszczania dachów obiektów wielkopowierzchniowych i innych obiektów Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. w Gdańsku 22.08.2018
1963/DUR-KŻ/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę pojazdu użytkowego służącego do transportu wewnątrzzakładowego 06.07.2018
23/NPU/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na usługę organizacji biegu Czyste Miasto Gdańsk w dniu 15 września 2018 r. 15.06.2018
1707/DE/MB/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch jadalniach w budynku socjalnym w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 15.06.2018
1509/DUR-KŻ/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę taśm przenośnikowych. 04.05.2018
900/DE/MB/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. 23.03.2018
14/NPU/2018 Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. 09.03.2018
654/DUR-KŻ/2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę taśm przenośnikowych 01.03.2018
8/NPU/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę membran osmotycznych na instalację RO 13.02.2018
2/NPU/2018 Zaproszenie do składania ofert na montaż i naprawę taśm przenośnikowych 18.01.2018
1/NPU/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła 09.01.2018
37/NPU/2017 Wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów w 2018 roku 03.01.2018
19/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła 24.05.2017
15/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów 31.03.2017
13/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu stanu Bhp i Ppoż. 09.02.2017
4/NPU/2017 Dostawa, montaż i rozruch silnika spalinowego Cummins QSL-9 oraz demontaż starego silnika. 09.02.2017
3/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów. 30.01.2017
3467/DE-AR/2016 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę membran osmotycznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 23.12.2016
DUR/LC/2485/2016 Dokumentacja przygotowawcza dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 05.09.2016
35/NPU/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gilotyny i zgniatarki do blach dla warsztatu sortowni ZUT 31.08.2016
26/NPU/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę bębna magnetycznego do seperatora metali niezależnych typu SMAR 140 produkcji Andrin 25.05.2016
24/NPU/2016 Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 24.05.2016
997/DE-AR/2016 Dostawa membran osmotycznych 30.03.2016
558/DE-AR/2016 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych 11.02.2016
2464/DPR-CM/2015 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.07.2015
1721/DRP-MŁK/2015 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 27.05.2015
884/DPT-PL/2015 Dostawa elektrozaworów pneumatycznych 3/2 MAC Valves model 36A-122860-9 24V do sortowników optopneumatycznych Titech 12.03.2015
5/NPU/2015 Świadczenie usług zarządzania projektem pn.:”System gospodarki odpadami dla matropolii trójmiejskiej” poprzez pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 03.03.2015
13.01.2015 Wykonanie opracowania prezentującego możliwości zmniejszenia uciążliwości odorowych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 21.01.2015

 

Skip to content