Zakład Utylizacyjny spotkał się z branżą deweloperską

Władze Miasta Gdańska oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. zaprosiły przedstawicieli branży deweloperskiej, którzy inwestują lub rozważają inwestowanie w południowym Gdańsku, na specjalne, dedykowane im spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności (14 czerwca br.). Tematem dyskusji był wpływ Zakładu, funkcjonującego na Szadółkach, na otoczenie. A także plany Spółki na najbliższe lata. Jak potwierdzili uczestnicy, była to potrzebna inicjatywa.

– Jest to kolejny element naszych działań komunikacyjnych skierowanych do interesariuszy spółki, tym razem do deweloperów. Zależy nam, aby wiedza wszystkich zainteresowanych była jak najpełniejsza. To oczywiste, że przyszłość Zakładu oraz ograniczanie uciążliwości to bardzo poważne zagadnienia dla inwestorów z tej okolicy. Dla nas z kolei branża deweloperska to potencjalni partnerzy w sprawnym przekazywaniu kluczowych informacji do mieszkańców, także tych przyszłych, Gdańska czy też Kowal i Otomina w Gminie Kolbudy – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes ZU.

Podczas spotkania dokładnie nakreślono m.in. przyczyny problemu uciążliwości zapachowej, sposób i perspektywę dalszego redukowania tego problemu (inwestycje), fakty i badania potwierdzające, że funkcjonowanie Zakładu nie ma wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców, a także argumenty potwierdzające, że spalarnia odpadów będzie bezpieczna dla otoczenia i środowiska. Dokładnie omówiona została strategiczna inwestycja, która jest w przygotowaniu. Do końca 2018 roku ma powstać nowa, hermetyczna instalacja kompostowania, zajmująca część obecnego placu dojrzewania kompostu. To materiał na placu jest właśnie głównym źródłem przykrych zapachów.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci kilkunastu deweloperów, zajmujących się budownictwem mieszkaniowym oraz obiektów usługowych, a także przedstawiciele dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Po części oficjalnych prelekcji odbyła się ponadgodzinna dyskusja z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska, Andrzeja Bojanowskiego. – Na pewno oczekiwane są jak najszersze działania informacyjne, kampanie wyjaśniające ten trudny temat. I to nie tylko z naciskiem na bliskie sąsiedztwo, ale skierowane do mieszkańców całego miasta – komentowała Iwona Gabryel z 4 Invest Sp. z o.o.

Z kolei Wiesława Kurpiewska, reprezentująca Polnord, zauważyła: My potrzebujemy prostego i oficjalnego przekazu, który w sposób odpowiedzialny będziemy mogli powtórzyć naszym klientom i jak inwestycje przełożą się na redukowanie uciążliwości. Temu właśnie służyło spotkanie. Dla uczestników przygotowano specjalne materiały informacyjne do wykorzystywania w biurach obsługi w bieżących kontaktach z klientami oraz wskazano sposoby pozyskiwania szczegółowych informacji, dzięki stałemu zaangażowaniu Zakładu Utylizacyjnego. – Jestem przekonany, że ta inicjatywa ułatwi Państwu podjęcie ważnych decyzji biznesowych, dialog z klientami, a jednocześnie umożliwi też przekazywanie im rzetelnej, pozyskanej u źródła, wiedzy na ten temat. Bardzo nam zależy, aby do mieszkańców docierała rzeczowa i spójna informacja, bez względu na to, czy poszukują jej w Urzędzie Miejskim, Zakładzie czy u wybranego dewelopera ? podkreślał wiceprezydent Andrzej Bojanowski.

Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację ze spotkania.

Spotkanie z deweloperami 01